מילון מושגים מעולם המים

מילון מושגים - באנר

אוסמוזה הפוכה הינה פעולה בה מערבבים שתי תמיסות בעלות ריכוז מומסים שונה, יתרחש תהליך של דיפוזיה (פעפוע), בסופו יתפזרו המומסים בשווה בסך כל המומס. אם נניח בין שתי התמיסות ממברנה חדירה למחצה המאפשרת מעבר רק של החומר הממס, ישאפו שתי התמיסות להגיע לשיווי משקל על ידי מעבר של החומר הממס- תהליך הנקרא אוסמוזה. אוסמוזה הפוכה מתארת תהליך בו הפעלת לחץ על התמיסה המרוכזת גורמת להנעת חומר ממס מתמיסה בעלת ריכוז חומרים מומסים גבוה לתמיסה בעלת ריכוז חומרים נמוך, זאת בניגוד לתהליך הטבעי.  

האקויפר הוא אגן תת קרקעי הרווי במים, והוא נוצר כאשר מים המחלחלים אל הקרקע נכלאים מעל לשכבת קרקע בלתי חדירה למים. אקויפרים נמצאים בגבהים שונים שתלויים בתנאי הקרקע, ולכל אקויפר איכות מים משלו המשתנה על פי התנאים הסביבתיים.

החדרת מים הינה פעולה המתארת החדרה מלאכותית של מים למאגרי מי התהום. החדרת מים מתבצעת על מנת להשיב עודפים למי התהום, או כדי לשפר את איכות מי התהום ולמנוע המלחת המים.  

התפלת מים הוא התהליך בו מופרדים מים מהמלחים המומסים בהם. בעולם כיום יש מספר שיטות לביצוע התפלת מים- אידוי, סינון דרך ממברנות בלתי חדירות ואוסמוזה הפוכה. התפלת מים מאפשרת להפוך מי ים ומים מליחים לראויים לשתיה או לשימוש חקלאי ומשמשת מקור מים חלופי למקורות המים המתוקים הטבעיים.  

מי שתיה הם מים המשמשים לצריכה של אורגניזם דרך הפה. על פי חוק, כדי שמים יוכלו להקרא "מי שתיה" עליהם לעמוד בקריטריונים של תקנות מי השתיה לעם הקבועות בחוק.

מים מינרליים טבעיים הינו מונח שיווקי המתאר מים שעברו תהליך ייצור מסוים. בישראל, על מנת לשווק מים תחת הכותרת "מים מינרליים" על היצרן לעמוד בתנאי היצור הבאים:

1. מים שנלקחו ממקור תת-קרקעי או ממעין מאושר
2. קשר ישיר בין מקור המים ובין מקום המילוי, ללא תחנות ביניים או מערכות אחרות
3. עמידה בקריטריונים של בדיקה מיקרוביאלית
4. ריכוז הרכיבים הכימיים לא עולה על התקנים שקבע משרד הבריאות
5. המים לא עברו כל טיפול
הגדרת המושג "מים מינרליים" בישראל אינה נוגעת לכמות, לאיכות או לסוג המינרלים במים אלא רק לתהליך הייצור.
 
מים מתוקים הם מים המכילים כמות נמוכה של מלחים מומסים. מקורם של המים המתוקים במשקעים הנוצרים כתוצאה מהתעבות אדי מים באטמוספרה. משקעים אלה מגיעים אל מקורות המים בצורה ישירה או כתוצאה של המסת שלגים וקרחונים. מים מתוקים חיוניים להתקיימותם של חיים על פני האדמה.
 
מים שפירים הם מים טבעיים באיכות המתאימה לשתיה.

 

לקבלת הצעת מחיר
מלא פרטים ונתקשר אליך בהקדם